skoljobb.se

Akalla grundskola söker legitimerad lärare i idrott och svenska år 7-9

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-11-28

Ansök nu

Akalla grundskola söker legitimerad lärare i idrott och svenska år 7-9

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

 

Utbildningsförvaltningen Stockholm stad

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Akalla Grundskola är en tvåparallellig kommunal F-9 skola med ca 530 elever och 100 medarbetare.

Vi är en mångkulturell skola och vi strävar efter att använda ett språkutvecklande arbetssätt och metoder som gynnar våra elever. Skolan ligger precis vid stora grönområden, Järvafältet och Akalla by/gård, vilket är en tillgång både på skoltid och fritidstid. Skolan är också väl placerad nära allmänna kommunikationer.

Akalla grundskola satsar på IKT i undervisningen och har god tillgång till digitala hjälpmedel.

Sedan läsåret 2019/2020 deltar vi i Spring i benen-initiativet som är Stockholms stads satsning för att stödja grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.


Arbetsbeskrivning

Tjänsten består av undervisning i svenska samt idrott åk 7-9. Du är mentor för en av klasserna på högstadiet och delar mentorskapet med en kollega. Du ingår i 7-9 arbetslag. I ett nära samarbete med övriga lärare, förbereder, genomför och utvärderar du undervisningen för våra elever i år 7-9. Du bidrar till skolans utvecklingsarbete i det kollegiala lärandet. Din viktigaste uppgift blir att påverka språkutvecklingen samt kunskapsinlärningen hos eleverna genom att främja deras tillit till den egna förmågan.

I svenska ingår man i ett tvålärarskap och bedriver undervisningen med en kollega som undervisar i svenska som andra språk.


Kvalifikationer

För att bli aktuell för denna tjänst vill vi att du:

  • är examinerad lärare med behörighet i svenska och idrott och hälsa.
  • har erfarenhet av att arbeta med flerspråkiga elever och att arbeta språkutvecklande.

Du har förmågan att se varje elev och dess behov och skapar en god lärmiljö för eleven i och utanför klassrummet. Du har god förmåga att skapa och bibehålla goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär

Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se.

Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Dela detta jobb

Akalla grundskola söker legitimerad lärare i idrott och svenska år 7-9

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen