skoljobb.se

logo

Skolpsykolog med inriktning förskola/grundskola

Regioner
Kategorier
Utgår

2022-12-04

Ansök nu

Skolpsykolog med inriktning förskola/grundskola

Sollentunas vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. I Sollentuna ska varje skola vara den bästa skolan för varje elev som går där. Framför oss ser vi en skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. En skola där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva, våra elever och där alla elever och personal trivs och känner sig trygga.

I våra förskolor och skolor ska barnen/eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv. Vi ska ligga i framkant vad det gäller elevhälsa, pedagogisk utveckling, genomförande och organisering av undervisningen. Att ta stöd i forskning är en självklarhet för oss.

Sollentuna kommun har för närvarande fem skolpsykologer kopplade till varsitt skolområde. Psykologerna är organiserade under utbildningskontorets avdelning stöd och utveckling och erbjuder stöd till våra kommunala skolor. Psykologerna ingår i respektive skolas elevhälsoteam. Inom elevhälsan samarbetar olika yrkesgrupper för att främja barns och elevers lärande, utveckling och hälsa, med speciell inriktning på barn och elever i behov av särskilt stöd. Arbetet i elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande fokus.

Vi söker nu en skolpsykolog som i del av uppdraget arbetar mot förskolan. 

Arbetsuppgifter

Som förskole/skolpsykolog samverkar du med skolans elevhälsoteam samt specialpedagoger i förskolan och deltar i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att undanröja hinder i barn och elevers lärande. Du bidrar med det psykologiska perspektivet i samverkan med övriga yrkeskategorier i syfte att hjälpa barn och elever att förbättra sina förutsättningar för inlärning och kunskapsutveckling i förskola/skola. 

50% av tjänsten är inriktad mot förskola. Här kommer du i huvudsak att arbeta med stödjande insatser riktade till personalen för att främja barnens psykiska hälsa och utveckling. Du verkar som ett stöd för pedagoger att bemöta psykosociala svårigheter och problemskapande beteenden. Till ditt stöd kommer du även samverka med utbildningskontorets två specialpedagoger riktade mot förskolan. 

I grundskolan kommer du utöver det hälsofrämjande även arbeta med konsultation, bedömning och utredning. Konsultation ges dels på elevhälsoteamets möten, dels till skolans olika yrkeskategorier utifrån behov. Psykologutredningar i skolan görs med fokus på elevens kognitiva förutsättningar i syfte är att hjälpa skolan och föräldrarna att bättre förstå elevens specifika behov och kunna anpassa undervisningen utifrån detta. Övriga bedömningar av elevers behov i skolan görs utifrån till exempel observationer och samtal med lärare, vårdnadshavare och elev.

Inkludering och tillgänglig skola är ett prioriterat utvecklingsområde inom kommunen där skolpsykologen spelar en viktig roll.

Samarbete med mottagningar för barn och unga inom t ex landstinget ingår i arbetsuppgifterna.

Kvalifikationer

Du är legitimerad psykolog med erfarenhet av arbete med barn och unga. Erfarenhet från arbete som skolpsykolog och arbete mot yngre barn är meriterande. Även erfarenhet av grundsärskola är meriterande. Du behöver känna dig trygg i att bygga strukturer och skapa en organisation i det hälsofrämjande arbetet mot förskolan och övergången till grundskola. Meriterande är även om du har erfarenhet av att arbeta med tidiga insatser i utsatta områden. 

Din drivkraft är att arbeta för barn och elevers bästa utifrån deras utveckling och lärande. Du har självklart en god förmåga att skapa tillitsfulla relationer till barn, elever, vårdnadshavare och övrig personal. Tjänsten förutsätter god förmåga och intresse för att samarbeta och samverka med andra yrkeskategorier. Arbetet ställer stora krav på förmåga att analysera komplexa situationer på såväl individuell nivå som grupp- och organisationsnivå. Du arbetar självständigt i din yrkesroll med tillgång till gott stöd från övriga skolpsykologer och regelbunden handledning.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett viktigt och utvecklande uppdrag i en stark skolkommun. Tjänsten ger dig stora möjligheter till professionell utveckling och stort ansvar. För oss är det viktigt att våra medarbetare har ett hållbart arbetsliv och kan kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi arbetar också för att alla medarbetare får utvecklas i sin roll och att kompetenser tas till vara.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning. 

Välkommen med din ansökan! 

Med engagemang växer vi tillsammans – vi skapar värde och gör Sollentuna lite bättre varje dag. Vi vill ge dig möjligheten att kunna påverka, utvecklas, växa i din yrkesroll och trivas med kollegor. Vi söker dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Jämlikhet och mångfald är viktigt för oss och vi behöver olika kompetenser i våra verksamheter. Välkommen till oss! 

Dela detta jobb

logo
Skolpsykolog med inriktning förskola/grundskola

Sollentuna kommun